Dit is Boeiend!

Aangrijpend, aantrekkelijk, adembenemend, avontuurlijk, de geest bezig houdend, spannend!

Zomaar een paar woorden uit het woordenboek om Boeiend! te omschrijven. De naam Boeiend! Geloven in Feijenoord, is gekozen omdat de wijk boeiend is, de wijkbewoners boeiende mensen zijn, wij een boeiend verhaal over God willen delen en omdat wij een boei willen zijn voor mensen in hun zoektocht naar Jezus.


We houden van Rotterdam! Het harde werken, de oprechte mensen, de diversiteit en de humor. De wijk raakt ons hart omdat we zien hoeveel mensen zoeken naar vrede. Zoveel mogelijkheden om Gods liefde te kunnen delen in woord en daad.

Joris en Aafke zijn sinds 2012 getrouwd en wonen samen met hun dochters Eva en Sara aan de rand van Rotterdam Feijenoord. Joris  werkt al ruim 17 jaar in de wijk Feijenoord, sinds 2017 als kerkelijk pionier. Aafke heeft met haar werk bij Jesus.net, het Leger des Heils en als jongerenwerker bij Stichting Agapè veel ervaring. Joris zet zich voor Boeiend vooral in als buurtpastor, Aafke is deel van het ondersteunende kernteam. En Eva en Sara? Die zijn vooral op ontdekkingstocht.

Feiten uit Rotterdam

Religie (2014)

Niet religieus
49%
Rooms Katholiek
15%
Islam
13%
Protestant
11%
Overig
7%
Hindoe
3%

Feiten uit stadsdeel Feijenoord

0
inwoners
0
ongehuwd, gescheiden of weduwe/-naar
0
gem. inkomen p/j

Missie en doelstelling Boeiend!

De missie van Boeiend! bestaat uit twee componenten.

Allereerst hebben we een duidelijk diaconale rol in de wijk. Onze visie is om de wijk te ondersteunen, verder op weg te helpen, de bewoners te dienen in woord en daad. Dat betekent ook dat we heel praktisch mensen ondersteunen en bijstaan waar nodig.Dit doen we samen met verschillende partners in de wijk en vanuit de stad. We doen dit omdat we geloven dat mensen recht hebben op ondersteuning en hulp, niet als teken van liefdadigheid maar als teken van rechtvaardigheid. We geven en ondersteunen zonder dat we een tegenprestatie verwachten.

We zijn te vinden in het sociale café "onder de Oranjeboom" aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam Feijenoord (naast station Zuid).

Ten tweede hebben we ook als missie om de inwoners van Rotterdam Feijenoord, Noordereiland en Kop van Zuid in aanraking te laten komen met God, geloof en Jezus. En willen we samen met mensen opzoek en ontdekkingstocht naar wie God en Jezus zijn. We komen niet vanzelfsprekend met kant en klare antwoorden omdat we op oprechte vragen eerlijk antwoorden moeten geven. We willen samen zoeken en ontdekken. We hopen wel samen met de bewoners uit de wijk een geloofsgemeenschap te vormen waarin zij kunnen groeien en een volgende stap kunnen maken. Dit doen we door kleinschaligheid. Deze geloofsgemeenschap komt samen in de woonkamers in de wijk bij de mensen thuis of op een in het sociale café.

We vinden het belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te delen en ook dat ieder zijn inbreng heeft. Binnen deze gemeenschap willen we ons richten op God en Jezus, groeien in geloof en ontdekken wat ieders vervolg stap is.

 

Ons team:

Het team bestaat uit Pionier & Buurtpastor Joris van der Spek  en wordt ondersteund door het kernteam, bestaande uit zijn vrouw Aafke, Sjaak en Clara Sies (zij zijn bekend als de oprichters van de Voedselbank in Nederland en ook de oprichters van de Gaarkeuken in Rotterdam), Els Stam (maatschappelijk werker en ze heeft een aantal jaar een sociale horeca onderneming in de wijk gerund) en Fatima Ait Toumach (wijkbewoner met een hart voor de mensen in de wijk, zij is ook coördinator van de Voedselbank in de wijk).

 

Financiële zaken

De pioniersplek wordt gefinancierd door: Protestantse Kerk Nederland (PKN), De Maatschappij van Welstand, De Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid (PgRZ), bijdragen van verschillende fondsen en kerken uit het land en een gedeelte is afkomstige van particuliere sponsors. We zijn altijd opzoek naar nieuwe sponsors en financiële ondersteuners van Boeiend!. Hiervoor zoeken wij partners die het werk financieel willen ondersteunen. De giften lopen via de de Diaconie van de PgRZ en zij zijn een ANBI.

Hieruit worden de onkosten van Boeiend! betaald (het salaris van de buurtpastor en alle kosten die de pioniersplek met zich meebrengt).

Wilt u mee investeren in deze prachtige wijk vol boeiende mensen en hen wilt helpen in hun zoektocht naar hoop, geloof en God.