Dit is Boeiend!

Aangrijpend, aantrekkelijk, adembenemend, avontuurlijk, de geest bezig houdend, spannend!

Zomaar een paar woorden uit het woordenboek om Boeiend! te omschrijven. De naam Boeiend! Geloven in Feijenoord, is gekozen omdat de wijk boeiend is, de wijkbewoners boeiende mensen zijn, wij een boeiend verhaal over God willen delen en omdat wij een boei willen zijn voor mensen in hun zoektocht naar Jezus.

We houden van Rotterdam! Het harde werken, de oprechte mensen, de diversiteit en de humor. De wijk raakt ons hart omdat we zien hoeveel mensen zoeken naar vrede. Zoveel mogelijkheden om Gods liefde te kunnen delen in woord en daad.

Joris en Aafke zijn bijna 6 jaar getrouwd en wonen samen met hun dochters Eva en Sara aan de rand van Rotterdam Feijenoord. Joris (43) werkt al ruim 15 jaar als kerkelijk en missionair werker bij de Koningskerk en kent de wijk goed. Aafke (35) heeft met haar werk bij het Leger des Heils en als jongerenwerker bij Stichting Agapè veel ervaring. Joris zet zich voor Boeiend vooral in als buurtpastor, Aafke is deel van het ondersteunende kernteam. En Eva en Sara? Die zijn vooral erg ondeugend en op ontdekkingstocht.

Feiten uit Rotterdam

Religie (2014)
Niet religieus
49%
Rooms Katholiek
15%
Islam
13%
Protestant
11%
Overig
7%
Hindoe
3%

Feiten uit stadsdeel Feijenoord

0
inwoners
0
ongehuwd, gescheiden of weduwe/-naar
0
gem. inkomen p/j
De missie van Boeiend (opgericht in september 2017) is dat alle inwoners van Rotterdam Feijenoord, Noordereiland en Kop van Zuid in aanraking komen met het christelijk geloof, dat zij Jezus persoonlijk mogen leren kennen en dat zij deel worden van een geloofsgemeenschap waarin zij kunnen groeien en doorgeven. Dit doen we door kleinschalige (max 30-50 mensen) en laagdrempelige geloofsgemeenschappen bij mensen thuis te bouwen, zogenoemde 'missionaire gemeenschappen'. We delen de verantwoordelijkheid samen en ieder heeft zijn inbreng. Binnen deze gemeenschap willen we ons richten op God, groeien in geloof en naar buiten treden om zo ook weer anderen Jezus te laten leren kennen. Joris is daarbij buurtpastor en wordt ondersteund door het kernteam, bestaande uit zijn vrouw Aafke, Frans en Irma Beurmanjer, Els Stam en Fatima Ait Toumach.Frans en Irma: "We zien er vooral naar uit dat we onder de leiding van Gods geest iets tot stand kunnen brengen dat over tien jaar nog bestaat. Een gemeenschap van mensen die het leven en geloof in Christus met elkaar delen. Naast ons werk als verpleegkundige en jurist zullen we als deel van het het kernteam meebouwen aan dit doel."

Financiële zaken

De pioniersplek wordt gefinancierd in drie delen. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) betaalt een deel, de Koningskerk een gedeelte en een gedeelte werven we zelf. Hiervoor zoeken wij partners die het werk financieel willen ondersteunen en schrijven wij verschillende fondsen aan voor ondersteuning. De giften lopen via de ANBI status van de Koningskerk en komen op aparte rekening voor de pioniersplek Boeiend!. Hieruit wordt het salaris van Joris betaald en alle kosten die de pioniersplek met zich meebrengt. Wij vragen u dan ook vrijmoedig om te kijken of u ook wilt investeren in deze prachtige wijk vol boeiende mensen en hen wilt helpen in hun zoektocht naar God.